Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.

Zobacz jak łatwo to zrobić!

Organizacja Pożytku Publicznego

Przekaż 1% podatku


Darmowy Program PIT

Zadecyduj sam na jakie cele mają być przeznaczone Twoje podatki.

Narzekamy na sposób w jaki państwo wydaje nasze pieniądze. Uważamy, że je marnotrawi. Wydajmy więc niewielką część pieniędzy z naszych podatków po swojemu. Wybierzmy cel, na który przekażemy kwotą równą 1 % naszego podatku.
Przekazując 1% SWOJEGO podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia dasz szansę dzieciom pozbawionym należytej opieki rodzicielskiej, z rodzin dysfunkcyjnych, niezamożnych, zagrożonych bezrobociem na szczęśliwe, beztroskie dzieciństwo. Wspólnie możemy im stworzyć chociaż namiastkę domu, jakiego na co dzień nie mają. Dzieci pozbawione opieki, bez należytych wzorców, zainteresowań, mogą stać się zagrożeniem dla innych – uchrońmy ich od zejścia na złą drogę, ułatwmy im „żyć lepiej”.

Dnia 17.11.2009r uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Chcemy więc również Państwa prosić o wsparcie naszych działań.

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Nowe przepisy znacznie upraszczają i ułatwiają podatnikom przekazanie 1% podatku. Obecnie to Urząd Skarbowy zajmie się przekazaniem podatku. Podatnik musi jedynie wskazać organizację, której chce przekazać część swojego podatku.

Jak to zrobić?

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-37 należy wypełnić rubryki:

124. Nazwa OPP: Stowarzyszenie „ŻYĆ LEPIEJ”
125. Numer KRS: 0000295198
126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 112) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-36 należy wypełnić rubryki:

312. Nazwa OPP: Stowarzyszenie „ŻYĆ LEPIEJ”
313. Numer KRS: 0000295198
314. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-36 jest to rubryka 180) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół .

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-36L należy wypełnić rubryki:

108. Nazwa OPP: Stowarzyszenie „ŻYĆ LEPIEJ”
109. Numer KRS: 0000295198
110. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-36L jest to rubryka 51) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-28 należy wypełnić rubryki:

136. Nazwa OPP: Stowarzyszenie „ŻYĆ LEPIEJ”
137. Numer KRS: 0000295198
138. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty należnego ryczałtu (dla PIT-28 jest to rubryka 104) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dane potrzebne do przekazania 1% podatku:

Stowarzyszenie „ŻYĆ LEPIEJ”
Numer KRS 0000295198

Rok 2010 jest pierwszym rokiem, w którym możemy ubiegać się o środki uzyskane z 1%.
Dar złożony przez Państwa w postaci 1% może w znacznym stopniu zwiększyć zakres niesionej przez nas pomocy i rozszerza nasze możliwości - pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.